DUYURULAR

Bölüm başkanlığına pandemi döneminde e-posta ile yapılan staj başvurularında dikkat edilecek hususlar;

 

08.05.2020 Tarihli 2020/08 Sayılı Senato kararına istinaden, 2020-2021 yılı bahar eğitim öğretim dönemi ödev-staj başvuru sonuçları ekte paylaşılmıştır.
2020-2021 yılı bahar dönemi staj oryantasyon eğitimi tüm öğrencilerimizin katılımına açık olarak 19 Nisan Pazartesi günü 17:30 ile 19:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 
Bağlantı linki:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2ExNWY1ZjctZTM0Mi00ZjE1LTg5MjEtMzAwMzJkYmJkYjY3%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%22f5670071-c9d4-479c9e68-0027d0ee56ee%22%7d
 
 
2020 tarihli Senato, 2020 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu ve 2020 tarihli Bölüm Kurulu kararları gereğince dönem içi ödev staj başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını içeren belge ektedir.
 
Ödev staj son başvuru tarihi 19 Nisan 2021 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

 

Bağlantı Linki: meet.google.com/dyj-suje-mwc 

 

Koruma Sohbetleri

Bağlantı Linki: https://www.youtube.com/watch?v=cpfGW3OoQ0w

 

 

 

Page 1 of 11

HABERLER

Top