Misyon & Vizyon

Misyon

 

Ekip çalışmaları ve katılımcılığı en yüksek düzeyde sağlayarak, ulusal ve küresel etik değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal sorumluluk sahibi, ülke refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü; küresel değerlere saygılı ve toplam kalite yönetimi benimsemiş bir Fakülte olmak.

 

Temel Değerlerimiz

 

Evrensel insan haklarına saygılı olmak

Toplumsal değerlere saygılı olmak

Sevgi, Saygı, Hoşgörü Sahibi Olmak

Adil ve tutarlı olmak

Şeffaflık ve Açıklık ilkesine Özen göstermek

Paylaşımcı olmak

Etik değerlere bağlı olmak

İşimizi Sevmek ve Özverili Olmak

Bilimselliği ön planda tutmak

Kaliteli bilgi ve hizmet üretmek

Bilimsel etik kurallara uymak

Çevreye duyarlı olmak

Katılımcı olmak

Ulaşılabilir/Erişilebilir olmak

Değişime açık ve yenilikçi olmak

HABERLER

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 46 41
  • Email: mimarlik.fakultesi ibu.edu.tr
Top