Mimarlık Bölümü 05 Ekim - 09 Ekim 2020 Tarihli Haftanın Ders Linkleri

04 October 2020

 

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

05 Ekim - 09 Ekim 2020 Tarihli Haftanın Ders Linkleri

Toplantı linkleri ekte paylaşılmıştır.

NOT: Toplantı linkleri belli olmayan dersler yürütücüler tarafından öğrencilere bildirilecektir.

 

EK1: 

Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Çakırca

MİMARİ PROJE I  LİNKİ …………:   meet.google.com/crw-pfij-ncb 

ÇAĞDAŞ MİMARLIK SEMİNERİ…:   meet.google.com/ykx-khhq-gut

KORUMA SEMİNERİ LİNKİ ………:  meet.google.com/gdg-vjub-rwh

UYGULAMA PROJESİ  LİNKİ …… :   meet.google.com/ooe-ntrb-ygq   

EK2:

Öğr. Gör. Meral Vural

Mimarlık ve Sanat Tarihi III :   https://meet.google.com/ivv-gndf-sbo?authuser=0

EK3:

Dr. Öğr. Üyesi Emrehan Kutluğ Şahin

Coğrafi Bilgi Sistemleri : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI0MDVmZWYtNTg5Ny00NzNjLWEyMzctM2EzMDhmODgxYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%22c5984497-1b47-430e-8287-2727d7b49d2b%22%7d

 

ANNOUNCEMENTS

Top