DUYURULAR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün, fakülteleri bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 08.01.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Mimarlık Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Anabilim Dalı açılması uygun görülmüştür.

DUYURU 

 

"2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren 14/10/2019 tarih ve 30918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin, ders ve derse devam konusunu düzenleyen 24. maddesinin 4. fıkrasına göre, önceki dönemlerde kayıtlandığı derse devam koşulunu sağlamış ancak bu dersten başarısız olmuş öğrenciler, bu dersi tekrar aldıkları bir sonraki dönemde sorumlu oldukları diğer derslerle çakışma olabileceği ihtimali dikkate alınarak, devam zorunluluğu aranmamaktadır. "

DR. MİMAR MİNE TUNÇOK SARIBERBEROĞLU - Y. MİMAR YURDAGÜL VARLIK - DR, ÖĞRETİM ÜYESİ SEDAT ALTINDAŞ

 

Y. MİMAR ÖZSEVİ ÖZDEN - DOC. DR. CAN KARAGÜLLE - ÖĞR. GÖR. M. ÜMİT METERELLİYÖZ

DOC. DR. CAN KARAGÜLLE - ÖĞR. GÖR. M. ÜMİT METERELLİYÖZ - ARŞ. GÖR. MÜGE HALİLOĞLU / ARŞ. GÖR. SAİME GÜMÜŞTAŞ BABALI - DR. ÖĞR. GÖR. DÜZGÜN ÇAKIRCA - ÖĞR. GÖR. BURCU BOSTANCI 

 

Üniversitemiz yönetmeliğinin 29. maddesinin 9. fıkrası gereğince yapılamayacağı belirtilen herhangi bir sınava tabi olmaksızın dönem içerisinde yapılan çalışmalara göre değerlendirmeyi esas alan (proje, bitirme çalışması, staj vb.) dersler için sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri sonunda tek-çift sınavlarının yapılması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. Üniversitemizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine göre güz yarıyılı tek-çift sınavları 13-15 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlara başvuracak öğrencilerin 11 Şubat 2020 tarihine kadar sınav başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Page 8 of 10

HABERLER

Top