DUYURULAR

Staj Yapacak Tüm Öğrencilerin Dikkatine;

 
Fakültemiz mail adresine gönderilen Staj Formlarının bir çoğunda yapılan yanlışlıklar ve gecikmelerin yaşanması nedeniyle sürecin hızlı ilerlemesi yönünden formların yeniden aşağıdaki kurallar çerçevesinde titizlikle ve imzalar tamamlanarak doldurulması gerekmektedir. Gerekli form ekte gönderilmiş olup, öğrencilerimizin dışında ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Staj formları staj yapacak öğrencilerin mail adreslerine iletilmiştir. Erişim sorunu yaşayan öğrenciler için Staj Formu web sitesinde mevcuttur.
 
Staj formunun hazırlanması ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir. 
1. Öğrencinin kaç gün staj (15, 30, 45, 60...) yapacağını ve hangi stajları (Staj 1, Staj 2, Staj 3 ya da Staj 4) yapacağını gösteren  kısımlar doldurulmalıdır.
2. Öğrencinin öğrenim ve Staj Bilgilerinin, Nüfus ve Adres bilgilerinin yer aldığı kısım doldurulmalıdır.
3. Staj Başlama ve Bitiş Tarihleri mutlaka doldurulmalıdır.
 
NOT: Staj Başlama tarihi, 20.07.2020 tarihinden önce yazılamaz.  ( 20.07.2020 tarihinden önce sigorta girişleri yapılamayacağından bu tarihten önce yazılan staj formları dikkate alınmayacaktır).
 
4. Staj yapılan yer bilgileri doldurularak mutlaka imzalatılmalıdır. (Firmanın imzası mutlaka yer almalıdır).
5. Öğrencinin imzasının yer aldığı kısım mutlaka imzalanmalıdır.
6. Tüm gerekli bilgiler doğru bir şekilde doldurularak öğrencinin imzasının ve staj yerinin bilgilerinin ve imzasının yer aldığı bu form tek nüsha olarak PDF formatında ve 1 Adet Provizyon Müstehaklık Belgesi ile birlikte bu mail adresine 3 Temmuz 2020 mesai  bitimine  (Saat 17.00) kadar gönderilmelidir. 
7. Bu tarihten sonra iletilecek staj formları ve yanlış, eksik doldurulan staj formları kabul edilmeyecektir. Bu konudaki tüm sorunluluk öğrencinin kendisine aittir.
8. Ayrıca gönderilen formlar incelendikten sonra Staj komisyonu ve Fakülte onayı olmadığı takdirde işleme alınmayacaktır.
 

B.A.İ.B.U.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarının 15. maddesinde "diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlilik bakımından inceleterek onay almaları gerekir." ifadesi yer almaktadır. Konu ile ilgili yönergede belirtilen belgeleri kapsayan dilekçeler, yaz öğretimi takvimine uygun olarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine (imzalı olarak) gönderilmesi gerekmektedir. 

Önemli not: Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarında belirtilen takvime uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri hakkında duyuru: 

 

Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, İBUZEM Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden verilecektir. Staj yapma zorunluluğu olan öğrencilerimizin, İBUZEM duyuruları üzerinden verilen bilgilendirme doğrultusunda, eğitimlere kayıt olmaları gerekmektedir. Eğitimin tamamına katılan öğrenciler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacaktır. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Eğitim Katılım Belgelerini, yine sistem üzerinden alacaklardır. 

 

Üniversitemiz tarafından verilen Eğitimlerin 2020 yılı sonuna kadar tekrarlanmayacağı ve ilgili kanun kapsamında katılımın zorunluğu olduğu dikkate alınarak Eğitim tarihleri doğrulsunda staj zorunluluğu olan öğrencilerin staj programlarını bu doğrultuda düzenlemeleri gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Page 6 of 10

HABERLER

Top