DUYURULAR

Bolı Abant İzzet Baysal Üniveristesi, Mimarlık fakültesi, Fakülte Kurulu'unun 24.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği uygulamalı derslerin(Temel Tasarım I-II, Çizim Teknikleri I-II, Mimari Proje I-II-III-IV-V, Uygulama Projesi, Mezuniyet Projesi ve Şehircilik Projesi) teorik ve uygulamalı olarak senkron bir şekilde yürütülmesi gerektiğinden 20.03.2020 tarihli ve 2020/67 no.lu Üniversitemiz Senato kararında belirtilen ‘Teorik ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülerek ders kapsamındaki uygulamaların ilerleyen zamanlarda belirlenecek yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılması' gereğince, Uzaktan Eğitim kapsamı dışında tutularak ilerleyen zamanlarda belirlenecek yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılması ve ders müfredatımızda yer alan diğer teorik ve uygulamalı derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda oluşturulan ders programı ekte paylaşılmıştır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün, fakülteleri bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 08.01.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Mimarlık Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Anabilim Dalı açılması uygun görülmüştür.

DUYURU 

 

"2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren 14/10/2019 tarih ve 30918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin, ders ve derse devam konusunu düzenleyen 24. maddesinin 4. fıkrasına göre, önceki dönemlerde kayıtlandığı derse devam koşulunu sağlamış ancak bu dersten başarısız olmuş öğrenciler, bu dersi tekrar aldıkları bir sonraki dönemde sorumlu oldukları diğer derslerle çakışma olabileceği ihtimali dikkate alınarak, devam zorunluluğu aranmamaktadır. "

DR. MİMAR MİNE TUNÇOK SARIBERBEROĞLU - Y. MİMAR YURDAGÜL VARLIK - DR, ÖĞRETİM ÜYESİ SEDAT ALTINDAŞ

 

Y. MİMAR ÖZSEVİ ÖZDEN - DOC. DR. CAN KARAGÜLLE - ÖĞR. GÖR. M. ÜMİT METERELLİYÖZ

DOC. DR. CAN KARAGÜLLE - ÖĞR. GÖR. M. ÜMİT METERELLİYÖZ - ARŞ. GÖR. MÜGE HALİLOĞLU / ARŞ. GÖR. SAİME GÜMÜŞTAŞ BABALI - DR. ÖĞR. GÖR. DÜZGÜN ÇAKIRCA - ÖĞR. GÖR. BURCU BOSTANCI 

 

HABERLER

Top