DUYURULAR

KARAR NO: 2023/56

Resmi Gazetede yayınlanan 30918 sayılı 14 Ekim 2019 tarihli Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 29.maddesi 9. Fıkrasında belirtilen “Herhangi bir sınava tabi olmaksızın dönem içerisinde yapılan çalışmalara göre değerlendirmeyi esas alan dersler (proje, bitirme çalışması, staj ve benzeri) için bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmaz. Bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmayacak dersler ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur” ifadesi uyarınca; 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Fakültemiz Mimarlık Bölümünde yürütülecek olan Temel Tasarım, Mimari Tasarıma Giriş, MimariProje-1, Mimari Proje-2, Mimari Proje-3, Mimari Proje-4, Mimari Proje-5, Mezuniyet Projesi ve Uygulama Projesi derslerinin, “Tek – Çift ve Bütünleme” sınavlarının yapılmayacağına , konunun öğrencilere duyurulmasının uygun olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/53

BAİBÜ Lisans Yönetmeliğinin 24. maddesi (4) bendi uyarınca; 2023-2024 Eğitim-öğretim Yılı Güz Döneminde, daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşulu ile tekrar edilen derslerden; Temel Tasarım, Mimari Tasarıma Giriş, MimariProje-1, Mimari Proje-2,Mimari Proje-3, Mimari Proje-4,Mimari Proje-5, Mezuniyet Projesi ve Uygulama Projesi derslerinde haftalık uygulama yapılıyor olması nedenleriyle, devam zorunluluğunun aranmasına; ancak diğer tüm dersler için devam zorunluğunun aranmamasının uygun olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

 

Mimari Proje I dersi afişleri

 

Mimari Proje III dersi afişleri

 

 

Mimari Proje V dersi afişleri

 

Mezuniyet Projesi 

 

 

Not: eksik olan proje ders afişleri eklenecektir.

 

Şehir ve Bölge Planlama ABD Y.Lisans başvuruları 21 Ağustos 2023 - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında http://lisansustu.ibu.edu.tr/ sayfasından  ONLINE olarak yapılacaktır (Saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecektir).

Şehir ve Bölge Planlama ABD Y.Lisans Bilim Sınavı:   08.09.2023 Cuma günü saat 10:00 da BAİBÜ, Mimarlık Fakültesi B blok 1. Kat 135 nolu sınıfta yapılacaktır. Bilim sınavı sırasında öğrenciler Özgeçmiş ve bir niyet mektubunu teslim edeceklerdir. Sınav sonrası saat 11:30 da adayların lisansüstü çalışma konularındaki beklentileri ve öğretim elemanlarıyla tanışma amaçlı kısa bir görüşme yapılacaktır

Şehir ve Bölge Planlama ABD Y.Lisans başvuruları 21 Ağustos 2023 - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında http://lisansustu.ibu.edu.tr/ sayfasından  ONLINE olarak yapılacaktır (Saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecektir).

Şehir ve Bölge Planlama ABD Y.Lisans Bilim Sınavı:   08.09.2023 Cuma günü saat 10:00 da BAİBÜ, Mimarlık Fakültesi B blok 1. Kat 135 nolu sınıfta yapılacaktır. Bilim sınavı sırasında öğrenciler Özgeçmiş ve bir niyet mektubunu teslim edeceklerdir. Sınav sonrası saat 11:30 da adayların lisansüstü çalışma konularındaki beklentileri ve öğretim elemanlarıyla tanışma amaçlı kısa bir görüşme yapılacaktır

Mimarlık ABD Y.Lisans başvuru:   21 Ağustos 2023 - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında http://lisansustu.ibu.edu.tr/ sayfasından  ONLINE olarak yapılacaktır (Saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecektir).

Bilim Sınavı:   08.09.2023 Cuma Tarihinde saat 10:00 da Mimarlık Fakültesi B blok 1. Katta yapılacaktır.
 
Bilim sınavı sırasında öğrenciler Özgeçmiş ve bir niyet mektubunu teslim edeceklerdir. Sınav sonrasında saat 11:30 da adayların çalışma alanları konusundaki beklentilerini ve kendilerini tanıtma amaçlı kısa bir mülakat yapılacaktır. 
 
Page 1 of 28

HABERLER

Top