DUYURULAR

Üniversitemizin 10.09.2021 tarihinde yapılan Senato toplantısında Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak, programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemek adına YÖK tarafından yayınlanan “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Kılavuzu – 2021” “YÖK-Eğitim-Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi 2021” doğrultusunda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için, aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren yüz yüze başlamasına,
 • Her bir program için derslerin %40’ını geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenen derslerin çevrimiçi yürütülmesine,
 • Uzaktan eğitim ile yapılan derslerin ara sınavlarının birimlerin ilgili kurulları kararıyla çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilmesine, diğer bütün dersler için ara sınav, dönem sonu, bütünleme, tek-çift, azami öğrenim sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, derslerin özelliğine göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sözlü sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesine ve bunların ara sınav ve/veya dönem sonu sınav sonuçlarına dahil edilmesine,
 • Ortak zorunlu derslerin ve sınavlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılmasına,
 • Yabancı Dil hazırlık sınıfı ders ve sınavlarının Yabancı Diller Yüksekokulu ilgili kurul kararı ile çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilmesine,
 • Yüz yüze yapılacak derslerin öğrenci sayısı, fiziki koşullar, programların koşulları ve salgının seyri de dikkate alınarak, birimin ilgili kurulları kararıyla dönüşümlü veya şubelere bölünerek seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 • Yüz yüze ders sürelerinin 30 dakikadan az 40 dakikadan fazla olmamasına, derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına,
 • Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devam koşulunun aranmasına,
 • Aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptıran ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edilmesinin sağlanmasına,
 • Eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğrenci, akademik ve idari insan kaynağının yanı sıra Üniversitemiz yerleşkelerindeki tüm çalışanların Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden risk durumu/aşı/PCR testi kontrol ve taramasının etkin bir şekilde yapılmasına ve aşılamanın teşvik edilmesine,
 • Uygulama ağırlıklı programlarda kayıtlı öğrencilerin uygulamalara katılmak istememesi halinde kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine,
 • Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin tez danışmanları onayı alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurabilmelerine,
 • Küresel Salgın nedeniyle ülkemize gelemeyen uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine,
 • Kronik rahatsızlığı olan öğretim elemanlarının talebi doğrultusunda birimlerin ilgili kurul kararıyla dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verebilmelerine,
 • Covid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu tarafından kampüs eğitim alanları, toplantı salonları, kütüphane, yemekhane, spor ve sosyal mekanlarda pandemi kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin alınacak kararların akademik ve idari birimler tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları ilgili Fakülte/Yüksekokullarda 17-24 Eylül 2021 yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül 2021 de yapılacak.

 NOT: Elektronik kayıt yapanlar ayrıca kayıt işlemleri için herhangi bir belge (diploma vs) getirmeyeceklerdir. Ancak ders muafiyeti için dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır) vermeleri gerekmektedir.

Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin intibak işlemleri için Onaylı Transkriptini ve ders içeriklerini ekteki dilekçe ile birlikte Fakültemiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E posta adresine 23.09.2021 tarihine kadar pdf formatında ulaştırmaları gerekmektedir.

Şahsen fakültemize gelerek kayıt yapacak öğrencilerin diploma ve TC kimlik kartları yanında olacaktır. Muafiyete ilişkin  dilekçeleri gerekli belgelerle birlikte kayıt esnasında verebileceklerdir.

 

Öğrenci işleri daire başkanlığının bilgilendirme linki.

Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimizin dikkatine;

Ekte bulunan dilekçe örneğinin 14.09.2021 tarihine kadar ıslak imzalı ve pdf formatında, fakülte mailine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iletilmesi gerekmektedir.

Çevresel Tasarım ve Ekolojik Mimarlık             20 Eylül 2021 saat 14:00
 
Temel Tasarım-I                                           20 Eylül 2021 saat 13:00

Fakültemiz Mimarlık Bölümü'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularında 2.Yedek adaylar için:

3. dönem için; 1 kişi

5. dönem için; 2 kişi

kontenjan açığı bulunmaktadır.

Yedek hakkı kazanan adayların yedek sıralamalarına göre 23/08/2021- 27/08/2021 tarihleri arasında müracaat etmeleri halinde kayıtlarının yapılacağı duyurulur.

Page 1 of 14

HABERLER

Top