DUYURULAR

Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı;
 
Üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencileri (mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı) arasından seçilecek lisans (3. ve 4. sınıf) ve yüksek lisans öğrencileri ile istekli profesyonelleri alanında yetkin akademisyen ve uygulayıcılarla bir araya getirecek.
 
Söz konusu program; eğitim (6 hafta) ve girişimcilik (4 hafta) olmak üzere iki ayrı modülden oluşacak.
 
Adı geçen bölümlerden başvuran ve ön elemeyi geçen sınırlı sayıda öğrenci (20 kişi), eğitim modülünün ardından girişimcilik modülüne de ücretsiz katılım sağlayabilecek.
 
Program Başvuru Tarihleri: 19 Ocak-19 Şubat 2022
 
 
 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hedefleri arasında yer alan;

-Yazılım alanında teknolojik ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak,

-Yerli katma değerinin arttırılmasına yönelik nitelikli insan gücünü sağlamak,

-Kişisel becerileri yazılım geliştirmeye uygun olan gençleri yazılım sektörüne kazandırmak

-Milli teknoloji hamlesinin gerektirdiği yazılım geliştiricilerin nitelik ve sayısının artırılmasına yönelik çevrimiçi eğitim programı uygulamak,

politikalarına yönelik olarak başlatılan  Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılım Projesi  çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile Araştırma Merkezimiz bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi olarak, 

24-28 Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi “Python Programming Bootcamp" eğitimi düzenlenecektir.           

Program ücretsiz ve yurt genelindeki tüm üniversitelerin öğrencilerine açık olup, sınırlı sayıda öğrenci kabul edileceğinden, başvurular sırasındaki öncelik eğitime kabul sürecinde etkili olacaktır. 

Eğitim sonunda öğrencilere edevlet üzerinden de sorgulayabilecekleri “Dijital Katılım Belgesi” verilecektir. 

Python Programming Bootcamp'a  katılmak isteyen öğrencilerin, ekteki afişte bulunan  https://forms.gle/HkAjsw266TY4b2TJ7 linkindeki başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir.

COVID-19 sebebiyle Güz Yarıyılı final veya bütünleme sınavları hakkındaki duyuru http://ajanda.ibu.edu.tr/guz-yariyili-final-ve-butunleme-ek-sinav-hakki-duyurusu/  adresinde yer almaktadır.

Öğrenciler temaslı olmaları durumda riskli ibarelerini HES sisteminden belgeleyerek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri durumunda bütünleme sınavlarına girmeye hak kazanacaklardır.

Anket Çalışması

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Genel Psikoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Süheyla Verim Azyoksul'un

''Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler, Dürtüsellik ve Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'' tezi kapsamında çalışma anket linki aşağıda yer almaktadır.

Öğrencilerimizden gönüllü olarak anketi doldurmaları beklenmektedir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFx2-NCkqneX4szdYX02p-tgsyAKH5Ar7J_q2M90mYhqXR0w/viewform 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi/ Mimarlık Bölümü 2021-2022 Güz Dönemi staj defter değerlendirmelerinde yapılan düzeltmelerin listesi ekte yer almaktadır.

Gereken düzeltmelerin yapılıp, teslim edilmesi için son tarih: 24 Aralık 2021

02-05 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "II. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgiler ekte sunulmaktadır.
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan "Bolu ve Deprem Gerçeği" paneli düzenlenecektir.

Katılım Bilgileri

Tarih: 3 Aralık Cuma 2021  saat: 15.00

Yer: Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

 

Page 1 of 17

HABERLER

Top