Anket Çalışması

28 Aralık 2021

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Genel Psikoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Süheyla Verim Azyoksul'un

''Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler, Dürtüsellik ve Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'' tezi kapsamında çalışma anket linki aşağıda yer almaktadır.

Öğrencilerimizden gönüllü olarak anketi doldurmaları beklenmektedir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFx2-NCkqneX4szdYX02p-tgsyAKH5Ar7J_q2M90mYhqXR0w/viewform 

HABERLER

Top