2021 - 2022 Güz STAJ DEFTER DEĞERLENDİRMELERİ DÜZELTME LİSTESİ

2021 - 2022 Güz STAJ DEFTER DEĞERLENDİRMELERİ DÜZELTME LİSTESİ

17 Aralık 2021

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi/ Mimarlık Bölümü 2021-2022 Güz Dönemi staj defter değerlendirmelerinde yapılan düzeltmelerin listesi ekte yer almaktadır.

Gereken düzeltmelerin yapılıp, teslim edilmesi için son tarih: 24 Aralık 2021

HABERLER

Top