Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

03 Kasım 2021
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak 13.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” hükümleri gereğince 2021 yılı Kasım ayında yapılacak olan program ve birim temsilcileri ile öğrenci konseyi organlarında yapılacak seçimlere ilişkin açıklama ve seçim takvimi ilişikte gönderilmiştir.
 
Program temsilcisi seçimleri ÜBYS bünyesindeki “anket” modülü üzerinden yapılacak olup buna ilişkin gerekli düzenleme Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca organize edilecektir. Adayların modüle tanımlanması Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.
 
Detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

HABERLER

Top