Ödev_Staj Hakkında

20 Mayıs 2021
BAİBÜ Senatosunu E-38418255-050.01.04-2100038102 sayılı
Zorunlu stajlar için öğrencilerinin staj yerleri bulamaması durumunda bu öğrencilerin ilgili akademik birimlerin çerçevesini belirleyici Staj Projesi hazırlayarak staj yapabilmesine ilişki’’
kararı uyarınca Ödev Staj Projesi hakkı tanınmıştır.
 
Yaz döneminde uygulama staj yerine yapılabilecek Ödev Stajı konusunda önümüzdeki günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

HABERLER

Top