FİRMA ONAYI SONRASI STAJ BELGELERİNİN TESLİM YÖNTEMİ

FİRMA ONAYI SONRASI STAJ BELGELERİNİN TESLİM YÖNTEMİ

20 Mayıs 2021
Staj belgeniz Bölüm Başkanlığınca imzalanıp staj yapılacak firmadan onaylatılması sonrasında Fakülte mail adresine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) aşağıdaki kurallara göre göndermeniz gerekmektedir. 
 
1. Mailin Konu kısmına "Ad ve Soyad: Onaylı Staj Belgesi" ve ayrıca dosya adına mutlaka  ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI yazılmalı.
2. Onaylı belge çıktı alınıp firmaya onaylatıldıktan sonra tek bir pdf şeklinde ve e-posta ekinde iletilmelidir. Ekte yer almayan belgeler indirilememekte ve görüntülenememektedir.
3. Provizyon Müstehaklık belgesi aynı şekilde pdf formatında eklerde yer almalıdır.
4. Pdflerin dosya boyutu toplam 2 mb'yi geçmemelidir. Jpeg ya da başka formatta gönderim yapılmamalı.
5. Provizyon belgesi olmayan öğrenciler belgenin olmadığına dair e-devlet çıktısını ya da muadili belgeyi maile eklemelidir. 
6. Hafta sonu staj yapan öğrenciler için; firmaların hafta sonu çalıştığına dair onaylı izin belgeleri maile eklenmelidir.
7. Öğrencilerin iş güvenliği eğitimi aldıklarına dair güncel sertifikaları maile eklenmelidir. 
8. Firma onayları sonrası Staj Komisyonuna yapılan son başvurular için tarih 28 Mayıs 2021 saat 16:00'dır.
9. Bu kurallara uygun olmayan staj belgeleri işleme alınmayacaktır.
 
 

HABERLER

Top