2020-2021 Bahar Dönemi: Mezuniyet Projesi

21 Şubat 2021

Ders Yürütücüleri ve Asistanlar:

Dr. Öğr. Üyesi Sermin Çakıcı Alp

Dr. Öğr. Üyesi Mine Tunçok Sarıberberoğlu 

Öğr. Gör. Mehmet Ümit Meterelliyöz

Arş Gör. Hatice Tuğba Karayama

Arş. Gör. Saime Gümüştaş Babalı

 

HABERLER

Top