2020-2021 Bahar Dönemi: Mimari Tasarıma Giriş

21 Şubat 2021

Ders Yürütücüleri ve Asistanlar:

Dr. Öğr. Üyesi Mine Tunçok Sarıberberoğlu / Arş Gör. Hatice Tuğba Karayama

Öğr. Gör. Mehmet Ümit Meterelliyöz  /  Arş. Gör. Müge Haliloğlu

Y. Mimar Merve Çakmakçı  /  Arş. Gör. Saime Gümüştaş Babalı

 

 

HABERLER

Top