Uzaktan Eğitim Sürecinde Yürütülen Uygulamalı Derslerin Telafisi Hakkında Duyuru

08 Haziran 2020
16.03.2020-20.04.2020 tarihleri arasında yapılamayan uygulamalı derslerin telafisinin yapılıp yapılamayacağı konusunda tüm uygulamalı derslerin yürütücülerinin görüşleri Mimarlık Bölüm Başkanlığınca alınmış ve ders yürütücülerinden gelen görüşler doğrultusunda, derslerin 19 Haziran 2020 tarihinde sonlanacak şekilde planlandığı, gerektiğinde telafi derslerin yapıldığı ve yapılmakta olduğu kanaatine varılmıştır.
 
Bu nedenle telafi derslerinin yapılmasına gerek duyulmadığı ancak; telafiye gerek duyulan derslerde ders yürütücülerinin akademik takvime bağlı kalarak bu derslerin telafisinin 19 Haziran 2020 tarihine kadar (hafta içi-hafta sonu) yapılarak, telafi programlarının Dekanlığa bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliğiyle karar verildi.
 

HABERLER

Top