YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

08 Haziran 2020

Üniversitemiz Senatosunun Yaz Stajlarıyla ilgili 08.05.2020 tarihli ve 2020/88 sayılı kararına istinaden;

-Yaz stajı yapabileceği kurumları bulan öğrencilerin staj yerlerini, mevcut staj yönergesi ve uygulama esasları doğrultusunda Staj Komisyonuna ve Mimarlık Fakültesine bildirerek, elektronik posta veya İBUZEM ALMS sistemi üzerinden onay almasına, komisyonun belirlediği tarihlerde stajlarının bitiminde staj defterini Staj Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirme için teslim etmesine,

-Staj yeri bulamayan öğrencilerin ise Staj Komisyonunun ilan edeceği konulara ve teslim esaslarına uygun olarak hazırlanan araştırma projelerinin çerçevesinin uygulama esaslarının, Staj komisyonu tarafından belirlenerek Dekanlığımıza bildirilmesine ve konunun öğrencilere duyurulmasına, komisyonun ilan edeceği takvime göre elektronik posta veya İBUZEM ALMS sistemi üzerinden teslim etmelerine; staj değerlendirmeleri, kriterleri ve tarihlerinin belirlenmesi ile gerekli evrakların kabulünün Staj Komisyonu tarafından yapılmasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

HABERLER

Top