Uzaktan Eğitim Sınav Duyurusu

28 Mayıs 2020

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim sürecinde sınavlar hakkında alınan kararlar:

  Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli yazısı uyarınca şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların pandemi mücadelesinde bir risk oluşturacağı nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi dönem sonu, bütünleme, tek-çift ve azami öğrenim sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına, sınavlar için kullanılacak dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlere akademik birimlerin yönetim kurullarınca karar verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu, bütünleme ve tek-çift sınav takviminin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi:

Final: 22 Haziran 2020 – 4 Temmuz 2020

Bütünleme: 13 – 17 Temmuz 2020

Tek-çift sınavları: 23 - 25 Temmuz 2020

NOT: Dersi yükseltmeye alan öğrencilere 19.06.2020 tarihine kadar ders bırakma hakkı verilmesi ve daha önce aldığı notun geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

HABERLER

Top