UYGULAMALI DERSLERİN UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE YAPILMASI HAKKINDA

21 Nisan 2020

Rektörlüğümüzün 15.04.2020 tarih ve 23609 sayılı Senato Kararı-Uzaktan Öğretim konulu yazısı ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan 2020/41 Kararı gereği lisans programında bulunan tüm teorik ve teorik derslere ait uygulama dersleri ve bunların dışındaki diğer uygulama derslerinin mevcut teknolojik imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması kararı alınmıştır. 

HABERLER

Top